با دیگران به اشتراک بگذارید

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سعدی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سعدی برای سال مالی منتهی به 1401/12/29، روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 در محل شرکت شاهد با حضور مدیران شرکت شاهد و با ریاست آقای رضا رفیق دوست به نمایندگی از شرکت شاهد و نظارت آقایان مجید صفائی به نمایندگی از شرکت هرمز انرژی و سعداله وارسته به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد و آقای مهرداد طالبی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزار شد.

در ابتدا نماینده سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، گزارش خود در خصوص عملکرد سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذاری سعدی ارائه نمود که پس از بحث و بررسی، مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.
در ادامه جلسه مجمع، آقای دکتر محمد صفری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سعدی، گزارش هیأت مدیره به مجمع، شامل بررسی اقتصاد جهان و ایران در سال 1401، مروری بر بازار سرمایه ایران و فراز و فرودهای آن، عملکرد مالی شرکت و اقدامات و فعالیت های انجام شده طی سال مورد گزارش و برنامه های آتی شرکت را تشریح نمود.
در پایان هیأت رئیسه مجمع ضمن تقدیر از عملکرد برجسته سرمایه گذاری سعدی در سال مالی گذشته از زحمات هیأت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت تشکر نمود.


ارسال دیدگاه
شرکت های هم‌گروه