مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سعدی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ۱۳۹۹، روز یکشنبه ۱0 مرداد ماه ۱۴۰۰ در محل شرکت شاهد با حضور دکتر فتحی پور مدیرعامل شرکت شاهد و دیگر مدیران شرکت شاهد و با ریاست آقای نیکنام هوشیار و نظارت آقای سید رامتین حسنی به نمایندگی از شرکت شاهد و آقای میلاد سلگی به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد و خانم باقریه نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سعدی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ۱۳۹۹ برگزار شد

با دیگران به اشتراک بگذارید

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سعدی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ۱۳۹۹ برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سعدی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ۱۳۹۹، روز یکشنبه ۱0 مرداد ماه ۱۴۰۰ در محل شرکت شاهد با حضور دکتر فتحی پور مدیرعامل شرکت شاهد و دیگر مدیران شرکت شاهد و با ریاست آقای نیکنام هوشیار و نظارت آقای سید رامتین حسنی به نمایندگی از شرکت شاهد و آقای میلاد سلگی به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد و خانم باقریه نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، برگزار شد.

در ابتدا، نماینده موسسه حسابرسی مفیدراهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، گزارش خود در خصوص عملکرد سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذاری سعدی را به صورت مقبول اعلام و ارائه نمود که پس از بحث و بررسی، مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.

در ادامه جلسه مجمع، حسین عامریان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سعدی، گزارش هیئت مدیره به مجمع شامل بررسی اقتصاد جهان و ایران در سال 1399، مروری بر بازار سرمایه ایران و فراز و فرودهای آن، عملکرد مالی شرکت و اقدامات و فعالیت‌¬های انجام شده طی سال مورد گزارش و برنامه‌های آتی شرکت را تشریح نمود.

براساس صورت های مالی، سود شرکت در سال مالی 1399، با سرمایه 650 میلیارد ریالی، مبلغ 1885 میلیارد ریال بود که مجمع با تقسیم 80 درصد آن موافقت نمود. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی درج آگهی‌های شرکت و سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی تعیین گردید.

ارسال دیدگاه
شرکت های هم‌گروه