گزارش مالی
در این بخش صورت های مالی و گزارش عملکرد شرکت سرمایه گذاری سعدی را بصورت دوره ای ارائه خوهیم نمود؛

اطلاعات قابل دریافت

با کلیک بر روی هریک از عناوین، فایل PDF مورد نظر را دریافت (دانلود) نمایید.
شرکت های هم‌گروه