مدیران شرکت

علی رزم آرا

آقای علی رزم آرا

مدیریت مالی و اداری

لیسانس حسابداری

آقای مهرداد نیکونژاد

رئیس اداره حسابداری

فوق لیسانس حسابداری

شبکه های اجتماعی
بنر لینک شده {عکس با ارتفاع خودکار}
شرکت های هم‌گروه