مدیران شرکت

آقای ناصر رستم‌زاد

مدیریت مالی و اداری

لیسانس حسابداری

خانم شهلا صفابخش

رئیس اداره سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

فوق لیسانس مدیریت مالی

آقای مهرداد نیکونژاد

رئیس اداره حسابداری

فوق لیسانس حسابداری

شبکه های اجتماعی
بنر لینک شده {عکس با ارتفاع خودکار}
شرکت های هم‌گروه