با دیگران به اشتراک بگذارید

خلاصه گزارش فعالیت شش ماهه شرکت سرمایه گذاری سعدی

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، شرکت سرمایه‌گذاری سعدی توانست در شش ماهه نخست سال مالی 1400، با کسب درآمد عملیاتی معادل 658.235 میلیون ریال، نیمی از بودجه سال جاری را محقق نماید. لازم به ذکر است این مهم در شرایطی اتفاق افتاد که طی سه ماهه نخست سال، شاخص کل با 11% کاهش از 1.307.707 واحد به 1.168.664 واحد رسید و عدم اطمینان ایجاد شده در فضای بازار منجر به کاهش ارزش بسیاری از شرکتها شد. در پایان شش ماهه نخست سال تا حدی این افت جبران شد و شاخص با رسیدن به 1.391.236 واحد بازده 6 درصدی از ابتدای سال را ثبت کرد.

طی مدت یاد شده بدلیل بهینه‌سازی پرتفوی بورسی، سود نقدی تخصیص یافته نسبت به مدت مشابه سال قبل با 603% رشد به 198 میلیارد ریال رسیده است همچنین هزینه‌های عملیاتی شرکت 21% کاهش را نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته نشان می‌دهد. مهمترین اقدامات شرکت در نیمه نخست سال 1400 به شرح ذیل بوده است:

ارسال دیدگاه
شرکت های هم‌گروه