حوزه فعالیت در طول زمان و حال

شرکت سرمایه گذاری سعدی به عنوان یک هلدینگ معتبر سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کسب و کار ، فعالیت خود را از سال 1370 شروع نموده است.

هدف اصلی از تاسیس هلدینگ مشارکت در شرکت ها ، طرح ها ، واحد های تولیدی ، صنعتی ، بازرگانی ، خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مالی ، پولی ، بازرگانی و نیز خرید و فروش کالا و سهام در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری در املاک و ساختمان است.

در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری سعدی ، هلدینگ مالی و سرمایه گذاری مجموعه شاهد می باشد که در بازار سرمایه ، صنعت کارگزاری ، بازرگانی و بیمه فعال است.همچنین شرکت در راستای اهداف بلند مت تعیین شده برنامه گسترش حضور در حوزه های تخصصی دیگر همچون مشاوره ، سرمایه گذاری ، سبد گردانی ، لیزینگ ، تامین سرمایه و سایر فعالیت های مرتبط را دارد.

شرکت های هم‌گروه