کارگزاری نماد شاهدان

شرکت کارگزاری نماد شاهدان با هدف فعالیت و ارائه خدمات در حوزه بازار سرمایه در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۸ تاسیس شد و طی شماره ۳۵۱۴۴۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران و به شماره ۱۰۷۲۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسید.

: https://shahedanbroker.com
حوزه فعالیت :

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:

- خدمات کارگزاری، کارگزار/ معامله‌گری و بازارگردانی

- خدمات مالی و مشاوره‌ای