بانک ایران زمین سهامی عام

بانک ایران زمین در سال ۱۳۸۹ توسط موسسه مولی الموحدین تاسیس شد. سرمایه ثبتی بانک چهار هزار میلیارد ریال است.

تاریخچه :

بانك ايران زمين ( سهامي عام) به موجب مجوز شماره ۲۸۳۵۹۲/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ صادره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ تحت شماره ۳۹۹۲۷۹ در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري در تهران به ثبت رسيده است. سهام بانك در تاريخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ در فرابورس ايران پذيرفته شده است و از تاريخ ۱۳۹۰/۷/۵ درفهرست تابلوي قيمت هاي بورس قرار گرفته است.

شرکت سرمایه گذاری سعدی مالک ۳.۵ درصد و شرکت بازرگانی بین المللی سعدی کیش مالک ۱.۷ درصد از سهام بانک ایران زمین می باشند.

آدرس: مركز اصلي بانك درتهران- بلوار ميرداماد- نبش خيابان شمس تبريزي شمالي - پلاك ۱۸۷


http://www.izbank.ir