مدیران شرکت

مدیر مالی و اداری

ناصر رستم‌زاد

دارای مدرک کارشناسی حسابداری

rostamzad@sadiinvestment.ir

مدیر سرمایه گذای

 

 

رئیس اداره برنامه‌ریزی و توسعه

شهلا صفابخش

دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی

safabakhsh@sadiinvestment.ir