تاسیس و تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری سعدی به عنوان یک شرکت معتبر سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کسب و کار، فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ آغاز نموده است. این مجموعه به عنوان یکی از پنج هلدینگ تخصصی شرکت شاهد، انجام فعالیت های مالی و سرمایه گذاری شرکت شاهد را به عهده دارد.

  • تاسیس در تاریخ ۱۳۷۳/۰۳/۰۷ با نام شرکت شاهدان استان مرکزی (سهامی خاص) با موضوع کلیه عملیات بازرگانی و ایجاد کارخانه و واحدهای صنعتی، کشاورزی و ساختمانی در شهر اراک
  • تغییر موضوع شرکت به سرمایه­گذاری در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲
  • تغییر نام شرکت به سرمایه­گذاری لاله فردوس در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۱
  • تغییر محل شرکت از اراک به تهران در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۷
  • تغییر نام شرکت به سرمایه­گذاری سعدی (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۳۰
  • تبدیل شرکت به سهامی خاص و جایگزینی اساسنامه جدید در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹