درباره ما

شرکت سرمایه گذاری سعدی به عنوان یک شرکت معتبر سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کسب و کار، فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ آغاز نموده است. این مجموعه به عنوان یکی از پنج هلدینگ تخصصی شرکت شاهد، انجام فعالیت های مالی و سرمایه گذاری شرکت معظم شاهد را به عهده دارد.